skip to Main Content
Menu
0937 734 868 - 0935 399 868 sale.thesinhcafetour@gmail.com

THE BIRTHDAY TOUR ONLINE COMPANY LTD

Wedsite: Thesinhcafetours.com : Thesinhcafetouronline.com : Sinhcafetouronline.com : thesinhtouronline.com

Address 1: Số 6 Bat Đan, P Hang Bo, Hoan Kiem, Hanoi.

Address 2: 13 Hàng Cân, P Hàng Đào, Hoan Kiem, Hanoi.

Phone: 0935399868

Hotline: 0971 606 357- 0937 734 868 -0935 399 868 – 0949 257 868 – 0947 249 868

Email: sale.thesinhcafetour@gmail.com

Email: sale.sinhcafetour@gmail.com

Email: sale.sinhcafetour@gmail.com

.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.944140001194!2d105.84514521493276!3d21.0349209859951!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abbe90d35af9%3A0x88eb30d4e3fedaee!2zMzIgQsOhdCBT4bupLCBIw6BuZyBC4buTLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1548129895013" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>

Bản quyền thuộc The Sinh Tour | Thiết kế bởi Web Bách Thắng

Contact Me on Zalo
Back To Top
0937 734 868